Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE

23.10.2017. 35 NAMJESTAJ KNJIZNICE VODNJAN poziv na nadmetanje.docx

20.10.2017. 04 SATOR poziv na nadmetanje.docx

09.10.2017. 36 NAJAM VOZILA poziv na nadmetanje.docx

11.09.2017. 28 DIVLJI DEPONIJI poziv na nadmetanje.docx

20.07.2017. 17 UREDENJE KNJIZNICE VODNJAN poziv na nadmetanje.docx

20.07.2017. 17 KNJIZNICA - građ. obrt. radovi izv. projekt troskovnik.xls

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Obavještavamo da čelnik tijela naručitelja Grada Vodnjan-Dignano, nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2017.godina: 

 

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2012.-2016. godina: 

 

ARHIVA - 2013. godina 

PLAN NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

 

ARHIVA - 2012. godina 

PLAN NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA VODNJANA-DIGNANO

 

CASTELIER D.O.O. 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VODNJAN-DIGNANO" - UNIVERSITA' POPOLARE APERTA "VODNJAN-DIGNANO"