Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE

10.06.2019. 5 ODLUKA O PONISTENJU_PROJEKT S.U.T.R.A.pdf

28.05.2019. 20 PROJEKT S.U.T.R.A. - INTELEKTUALNE USLUGE - POZIV DOSTAVA PONUDE.docx

29.04.2019. 65-13 OS GALIZANA izvjesce o prethodnom savjetovanju.docx

12.04.2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
65/19 E-MV
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi Pula, p.o. Galižana 

 

19.12.2018. 98 VOZILA poziv na nadmetanje.docx

17.12.2018. 45 IGRALISTE GALIZANA poziv na nadmetanje.docx

17.12.2018. 45 IGRALISTE GALIZANA troskovnik.xls

10.10.2018. 92 KLIMATIZACIJA PRIZEMLJA izmjena poziva.docx

19.09.2018. 92 KLIMATIZACIJA PRIZEMLJA poziv na nadmetanje.docx

02.10.2018. 08 SATOR poziv na nadmetanje.docx

19.09.2018. 31 UREDENJE PRIZEMLJA poziv na nadmetanje.docx

19.09.2018. 31 UREDENJE PRIZEMLJA troskovnik.docx

21.02.2018. 32 REKONSTRUKCIJA VAGA ponovljeni poziv na nadmetanje.docx

21.02.2018. 32 REKONSTRUKCIJA VAGA ponovni troskovnik.xlsx

01.02.2018. 32 REKONSTRUKCIJA VAGA poziv na nadmetanje.docx 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16):
Grad Vodnjan-Dignano kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:
- OPG KLAUDIO VITASOVIĆ, Vodnjan, Istarska 85 B, OIB 38943799882
- M.S.I. 2 d.o.o. Medulin, Biškupije 40 C, OIB 96311308620

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2017.godina: 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano, broj 15/18)

 

 

PLAN NABAVE GRADA VODNJAN-DIGNANO 2012.-2016. godina: 

 

ARHIVA - 2013. godina 

PLAN NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2013. GODINU

 

ARHIVA - 2012. godina 

PLAN NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012. GODINU

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA VODNJANA-DIGNANO ZA 2012.GODINU

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA VODNJANA-DIGNANO

CASTELIER D.O.O.