Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove obavljaju se poslovi iz oblasti komunalnog gospodarstva, poslovi iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, poslovi iz oblasti gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, poslovi iz oblasti prostornog planiranja i gradnje te postupci provođenja javne nabave.

Rad Odjela obuhvaća poslove u svezi izrade programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravnih postupaka u oblasti komunalnog gospodarstva, postupke provedbe komunalnog reda, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Grad, pripreme zemljišta za izgradnju, poslove u svezi obavljanja komunalne djelatnosti uređenja i održavanja javnih površina, poslove izrade izvješća i programa sukladno zakonskim propisima u prostoru, poslove na donošenju dokumenata prostornog uređenja Grada i provedbe javnih rasprava, predlaganja programa zaštite okoliša, poslove u svezi prodaje nekretnina, uspostavljanja služnosti, poslove u svezi provođenja postupka javne nabave, izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevne čestice, izdavanja građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja, postupke izdavanja uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje građevine.

 

Pročelnik

Damir Janko damir.janko(at)vodnjan.hr tel. 052 535 963
fax. 052 511 326

Viša savjetnica za nekretnine

Iva Bognar iva.bognar(at)vodnjan.hr tel. 052 535 966
fax. 052 511 326

Savjetnica I za prostorno planiranje i gradnju 

Mirjana Gromila mirjana.gromila(at)vodnjan.hr tel. 052 535 960
fax. 052 511 326

Savjetnica I za prostorno planiranje i gradnju

Dora Komparić dora.komparic(at)vodnjan.hr tel. 052 535 965
fax. 052 511 326

Referent I za komunalno gospodarstvo

Mischel Živolić mischel.zivolic(at)vodnjan.hr tel. 052 535 964
fax. 052 511 326

Viši stručni suradnik I za izgradnju 

Darko Smoljan                       darko.smoljan(at)vodnjan.hr   tel. 052 535 955
fax. 052 511 326

Viši referent za izgradnju 

Luca Biasiol luca.biasiol(at)vodnjan.hr tel. 052 535 956
fax. 052 511 326

Referent - Komunalno prometni redar I

Roberto Ostoni info(at)vodnjan.hr tel. 052 511 968
fax. 052 511 356
mob. 099 216 7963

Referent - Komunalno prometni redar II

Giorgio Cerlon info(at)vodnjan.hr tel. 052 511 968
fax. 052 511 356

Poslovi legalizacije: 052 382 093

 

Aktualnosti