Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Zaštita osobnih podataka

 

Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti podataka (Narodne novine broj 106/12 - pročišćeni tekst) te članka 46. Statuta Grada Vodnjana-Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjana-Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13) Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano, dana 10. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

         Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opću upravu Nensi Giachin Marsetič imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Gradu Vodnjanu-Dignano.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka. 

Članak 3.

            Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Članak 4. 

            O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke.

Članak 5.

            Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su: e-mail adresa: nensi.giachin(at)vodnjan.hr telefonski broj: 052/535-953, 099/219-6332 fax: 052/511-326.

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano te u Službenim novinama Grada.

 

                                                                                             GRADONAČELNIK – SINDACO
                                                                                                         
Klaudio Vitasović

Aktualnosti