Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

II Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

Natječaj je otvoren od 20. travnja do 30. lipnja 2018. godine.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 86.400,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2018. godinu.

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 100,00 kn/m2 uklonjenog krovnog pokrova, odnosno do najvećeg iznosa od 10.000,00 kuna po obiteljskoj kući i do 20.000,00 kuna po više stambenoj zgradi i objektu u kojem ima sjedište pravna osoba.

Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Zadnji rok za podnošenje prijava je 30. lipnja  2018. godine.

Kompletan tekst Natječaja uz pripadajuće priloge nalazi se u nastavku. 

Aktualnosti