Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama, prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama, prema tabelarnom prikazu kako slijedi:

R. br.

Mjesto

Ulica i broj

Površina (m2)

Struktura

Mjesečna 
naknada za uporabu (kn)

Namjena-područje aktivnosti

1.

Vodnjan

S.Caterina 9

12,48

prizemlje

 

12,48 kn

promicanje ljudskih prava i prava nac. manjina

2.

Vodnjan

S.Caterina 9

10,32

1 kat

10,32 kn

sport

3.

Vodnjan

S.Caterina 9

9,38

1 kat

9,38 kn

kultura

4.

Vodnjan

S.Caterina 9

11,63

1 kat

11,63 kn

kultura

5.

Vodnjan

S.Caterina 9

6,45

1 kat

6,45 kn

promicanje ljudskih prava i prava nac. manjina

5.a

Vodnjan

S.Caterina 9

6,45

1 kat

6,45 kn

promicanje ljudskih prava i prava nac. manjina

6.

Vodnjan

S.Caterina 9

12,48

2 kat

12,48 kn

sport

7.

Vodnjan

S.Caterina 9

11,05

2 kat

11,05 kn

sport

8.

Vodnjan

S.Caterina 9

10,84

2 kat

10,84 kn

zaštita okoliša  i održivog razvoja

9.

Vodnjan

S.Caterina 9

9,74

3 kat

9,74 kn

promicanje ljudskih prava i prava nac. manjina

10.

Vodnjan

S.Caterina 9

24,87

3 kat

24,87 kn

udruge za mlade / obrazovanje

11.

Vodnjan

S.Caterina 9

10,60

3 kat

10,60 kn

udruge za mlade / obrazovanje

12.

Vodnjan

S.Caterina 9

7,96

3 kat

7,96 kn

udruge za mlade / obrazovanje

13.

Vodnjan

S.Rocco 19

43

I kat/prva zgrada

43,00 kn

djeca, mladi i udruge za mlade

14.

Vodnjan

S.Rocco 19

57

prizemlje / druga zgrada

57,00 kn

sport

15.

Vodnjan

S.Rocco 19

57

I kat/druga zgrada

57,00 kn

djeca, mladi i udruge za mlade

16.

Vodnjan

Trg Slobode 2

22,80

II kat

22,80 kn

poljoprivreda

17.

Vodnjan

Rotonda

dio k.č.br. 762/3

50

prizemlje

50,00 kn

sport

Rok za podnošenje pisanih prijava je do 30. travnja 2017. godine.

Za sve informacije možete se obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte na broj telefona 052/512-457 (Sanja Rojnić Giachin) i 052/512-453 (Moira Drandić Pauro). 

Kompletan tekst Natječaja i obrasce koji su sastavni dio natječajne dokumentacije možete preuzeti u nastavku.