Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih i pravnih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području grada Vodnjan – Dignano .
Natječaj je otvoren od 04. ožujka do 31. kolovoza 2019. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 100.000,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2019. godinu.
Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 100,00 kn/m2 uklonjenog krovnog pokrova, odnosno do najvećeg iznosa od 10.000,00 kuna po obiteljskoj kući i do 20.000,00 kuna po više stambenoj zgradi i objektu u kojem ima sjedište pravna osoba.
Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Kompletan tekst Natječaja, uz obavezne priloge, možete preuzeti u nastavku. 

 

Aktualnosti