Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za sufinanciranje provedbe programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan–Dignano - 2017.

Obavještavamo sve stanovnike s područja Grada Vodnjan-Dignano da je otvoren Javni natječaj za sufinanciranje provedbe programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan–Dignano.

Predmet Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na objektima koji se nalaze na području Grada Vodnjan–Dignano. Pravo podnošenja prijave imaju fizičke osobe, udruge, sportski klubovi te druge pravne osobe koje djeluju na području Grada i čije se djelovanje djelomično ili u potpunosti financira iz proračuna provoditelja natječaja te od posebnog su interesa za provoditelja natječaja.

Kao i u prethodnom natječaju sufinancirati će se  zamjena azbestnih pokrova u iznosu od 100 kuna po m2 do maksimalnog iznosa od 10.000 kuna za obiteljske kuće i 20.000,00 kuna za više stambene zgrade i objekte u kojima ima sjedište pravna osoba.

Neprihvatljivi za sufinanciranje biti će objekti čija je gradnja u tijeku, objekti za koje postupak legalizacije nije okončan i objekti koji se nalaze izvan građevinskog područja. Korisnici su dužni zbrinuti na propisan način kompletnu količinu azbesta koja se zamjenjuje te kao dokaz o tome morati će dostaviti dokumentaciju ovlaštenog sakupljača koja to potvrđuje.

Natječaj je otvoren od 20.02. do 20.03.2017. godine, a radovi zamjene moći će se provesti do 15. svibnja 2017. godine.

Sva sredstva za zamjenu azbestnih pokrova financirana su od strane Grada Vodnjan–Dignano.

Potrebni obrasci za prijavu na Javni Natječaj mogu se preuzeti u prilogu ili u pisarnici Grada Vodnjan Dignano i to utorkom od 15 do 17 sati a srijedom i petkom od 9 do 12 sati. 

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na br.tel. 052 512 453 ili na e-mail andrea.manzin@vodnjan.hr