Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano

I  Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjana-Dignano KLASA:945-01/18-01/03, URBROJ:2168-04-01-18-1 od dana 12. lipnja 2018. godine raspisuje se natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano:

Red.

Br.

Adresa

lokacija nekretnine

Katastarska općina

Katastarska

čestica

 

Površina

nekretnine

Kultura

Početni iznos godišnje zakupnine

u kunama

   

Jamčevina

u kunama

 

   1.

 

Vodnjan

Vodnjan

1709/1

1593

oranica

 

197,58

 

987,90

1709/2

1485

oranica

1709/3

1521

pašnjak

2.

Vodnjan

Vodnjan

1709/5

   3673

pašnjak, oranica

146,94

734,70

3.

Vodnjan

Vodnjan

1709/7

3025

oranica

153,67

768,35

4.

Vodnjan

Vodnjan

1709/9

3460

oranica i pašnjak

134,76

673,80

II  Jamčevina za sudjelovanje na natječaju prikazana je u točki I tabelarnog prikaza i uplaćuje se za svaki redni broj posebno.

Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun Grada Vodnjana-Dignano broj HR3223600001850200007 Grad Vodnjan – Proračun, pozivom na broj HR68 7722-OIB za fizičke i pravne osobe, do početka javnog nadmetanja.

Za zainteresirane ponuditelje organizirat će se razgledavanje nekretnina i to dana 21. lipnja 2018. godine za nekretnine koje se nalaze na području k.o. Vodnjana na Narodnom trgu u Vodnjanu u 9,30 sati.

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta iz točke I ove obavijesti provest će se usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Grada Vodnjana - Dignano, Trgovačka 2/1 kat, dana 28. lipnja 2018. godine s početkom u 10,00 sati.

Kompletni tekst natječaja i popis dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti na javnom nadmetanju nalazi se u nastavku. 

Sve obavijesti glede nekretnina izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana-Dignano u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat ili na telefon broj 535-966, 535-967, 511-522.