Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano 18.04.2018

Temeljem članka 11. Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano, dana 18. travnja 2018. godine, donosi

  

Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava na Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Vodnjan – Dignano

 
  1. Temeljem administrativnih pregleda pristiglih prijava i terenskih očevida utvrđuje se lista prednosti kako slijedi:
 
 

Ime i prezime, adresa

Bodovi

1.

 Leonardelli Pietro, Monteci 33, Galižana

80

2.

 Anton Šarić, Zagrebački Trg 7, Vodnjan

65

  
  1. Kandidati navedeni u listi prednosti ostvarili su pravo na subvenciju temeljem prijave na javni natječaj.
 
  1. Na Neslužbenu bodovnu listu podnositelji prijave na Javnom natječaju mogu Gradu Vodnjan - Dignano podnijeti žalbu u roku od 5 dana od primitka iste. Žalbom je moguće tražiti preispitivanje Neslužbene bodovne liste isključivo na temelju dostavljene dokumentacije. Odgovor na žalbu je konačan.
 
  1. Neslužbena bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan – Dignano i na internet stranici www.vodnjan.hr.
  

KLASA: 351-01/18-01/03

URBROJ: 2168-04-07/28-18-2

Vodnjan - Dignano, 18. travnja 2018. godine

     

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Andrea Manzin