Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

OBAVIJEST o djelomičnom poništenju natječaja za prodaju nekretnina objavljen dana 26.studenog 2018. godine

GRAD VODNJAN – DIGNANO

CITTA' DI VODNJAN - DIGNANO

OBAVIJEST

o djelomičnom poništenju natječaja za prodaju nekretnina

Djelomično se poništava Natječaj za prodaju nekretnina KLASA:944-18/18-01/85, URBROJ:2168-04-01-18-2, objavljen dana 26. studenog 2018. godine.

 

U ostalom dijelu objavljeni natječaj ostaje neizmijenjen.

                                                                                                                                        

                                                     GRADONAČELNIK GRADA VODNJANA-DIGNANO