Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o dopuni teksta Javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama

I

Dopunjava se tekst Javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama, objavljen dana 08. ožujka 2017. godine na način da se u tabelarnom prikazu dodaje točka 18, kako slijedi:

 

R. br.

Mjesto

Ulica i broj

Površina (m2)

Struktura

Mjesečna
naknada za uporabu (kn)

Namjena-područje aktivnosti

18.

Vodnjan

dio k.č.br.zgr. 1428

117

prizemlje

117,00 kn

lovstvo

  

Kompletan tekst natječaja sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom može se preuzeti na službenoj internet stranici Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr.

II

U ostalom dijelu objavljeni Javni natječaj ostaje neizmijenjen.