Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA O PRIJEDLOGU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM ZA PODRUČJE GRADA VODNJAN – DIGNANO - K.O. PEROJ

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018) Grad Vodnjan – Dignano objavljuje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA O PRIJEDLOGU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM ZA PODRUČJE

GRADA VODNJAN – DIGNANO - K.O. PEROJ

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Vodnjan – Dignano izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Vodnjan – Dignano – k.o. Peroj. 

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, biti će izložen svakim radnim danom od 16. svibnja do 01. lipnja 2018. godine od 9:00 do 12:00 sati   u prizemlju Gradske uprave na adresi Trgovačka 2, Vodnjan (vjenčana sala).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do dana 01. lipnja 2018. godine. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Vodnjan - Dignano.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vodnjan - Dignano moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Grada Vodnjan – Dignano.

Grafični prikaz s ucrtanim česticama koje su obuhvaćene ovim programom mogu se pregledati na sljedećem linku: https://editor.giscloud.com/map/866750/poljoprivredno-zemljiste-ko-peroj---grad-vodnjan

 

Aktualnosti