Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni suradnik I za gospodarstvo i EU projekte

        

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

GRAD VODNJAN – CITTÀ DI DIGNANO

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 KLASA:112-02/17-01/02

URBROJ: 2168-04-07/28-17-5

Vodnjan-Dignano, 11. rujna 2017. godine

   

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

    

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su se javili na ˝Javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni suradnik I za gospodarstvo i EU projekte˝ (NN 82/2017) održati će se u ponedjeljak, 18. rujna 2017. godine s početkom u 09:00 sati, na I katu upravne zgrade Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2.

Sa kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti, održati će se intervju s početkom u 13:00 sati.

Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja te se pozivaju na testiranje biti će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem.

                                                                   Predsjednik Povjerenstva                            

Vodnjan-Dignano, 11. rujna 2017.