Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest vezano uz Javni natječaj za prijem vježbenika

U svezi Javnog natječaja za prijem vježbenika u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano, objavljuju se podaci o radnom mjestu, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.