Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o dodjeli prostora na uporabu udrugama

Na temelju provedenog Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora na uporabu udrugama, objavljenog dana 08. ožujka 2017. godine, te Prijedloga liste prvenstva, Klasa: 022105117-01/05,Urbroj: 2168-04-07-17-4 objavljene dana 12. srpnja 2017. godine, te Konačne liste prvenstva, Klasa:022-05117-01/05, Urbroj: 2168-04-07-17-4 od 24. srpnja 2017. godine, donesene od strane Gradonačelnika, sklopiti će se Ugovori u uporabi gradskog prostora (tablica u nastavku).