Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o poništenju Natječaja za prijem u službu vježbenika

U svezi Natječaja za prijem u službu vježbenika u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjan-Dignano, objavljenog u NN broj 106/2017 i na web stranici Grada, obavještavamo Vas da je donesena Odluka o poništenju natječaja, sukladno članku 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11).

Tekst Odluke dostupan u prilogu.