Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Za testiranje kandidata koji su se odazvali na „Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: viši stručni suradnik III za  izgradnju“ (objavljenog pri HZZ Pula dana 19. siječnja 2018. godine).

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz Oglasa su slijedeći:

  1. Talita Peruško Sokač, Zadarska 19, 52100 Pula.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) održati će se u petak, 09. veljače 2018. godine s početkom u 12:30 sati, u upravnoj zgradi Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2,  na I katu.

Sa kandidatima koji ostvare 50% i više bodova na pismenoj provjeri znanja i sposobnosti, održati će se intervju, odmah po završetku pismene provjere.

                                                              Povjerenstvo