Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama

Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama dana 12. srpnja 2017. godine, utvrđuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na uporabu udrugama.

Listu možete preuzeti u nastavku. 

Aktualnosti