Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

VODYOUNG – program poticaja stanovanja na području Grada Vodnjana – Dignano - obavijest o roku za prijavu

Grad Vodnjan – Dignano obavještava sve zainteresirane ponuditelje da zadnji dan roka za podnošenje ponuda za sudjelovanje u programu poticaja stanovanja – VODYOUNG – istječe dana 24. siječnja 2018. godine.

Program predviđa mogućnost otkupa nekretnina u starogradskoj jezgri Grada Vodnjana – Dignano na poček od 2 godine uz priznavanje ulaganja u visini 1/3 vrijednosti izvršenih ulaganja, te osnivanje prava građenja na građevinskim česticama u vlasništvu Grada Vodnjana – Dignano na rok od 50 godina, uz plaćanje godišnje naknade u iznosu od 1,00 kn/m2.

Podnositelji ponude mogu biti sve fizičke osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, a koje do dana donošenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja (23.10.2017.) nemaju navršenih 40 godina starosti i koje nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje (ponuditelj i članovi njegove uže obitelji ne smiju imati u vlasništvu i/ili suvlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili drugi objekt pogodan za stanovanje).

Bodovi se ostvaruju po osnovi 4 kriterija: stručna sprema, broj članova domaćinstva, prebivalište na području Grada Vodnjana - Dignano i zaposlenje u tvrtki koja ima registrirano pravno sjedište na području Grada Vodnjana – Dignano.

Podnositelji ponude ne moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Vodnjana – Dignano niti moraju biti zaposleni u tvrtki koja ima registrirano pravno sjedište na području Grada Vodnjana – Dignano, već po toj osnovi samo ostvaruju dodatne bodove.

Popis dokumentacije koja se mora priložiti uz ponudu objavljen je na Internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Vodnjana – Dignano.