Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - U.O. "LUCKY"

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.a skupine - poslovni prostori ugostiteljske namjene i stambeni dio na postojećoj građevnoj čestici 7808/2 k.o. Vodnjan (Barbariga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.09.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti