Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Razrađeni po zonama sa slikama

POPIS VAŽEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA NA PODRUČJU GRADA VODNJANA-DIGNANO 

 1. UPU Barbariga zapad I i II (Sl. novine br. 05 /12)
 2. Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Vodnjana - Dignano (Sl. novine br. 05 / 12)
 3. UPU TP Komunal (Sl. novine br. 06/11)
 4. Detaljni plan uređenja turistički punkt “VRIGOLAN” (Sl. novine br. 05/11)
 5. Detaljni plan uređenja turistički punkt “CANESTRIN” (Sl. novine br. 05/11)
 6. Detaljni plan uređenja turistički punkt “GAJANA” (Sl. novine br. 05/11)
 7. UPU VALDENAGA (Sl. novine br. 05/10)
  • GRAFIČKI DIO
 8. UPU TISON (Sl. novine br. 03/10)
  • GRAFIČKI DIO
 9. DPU BARETINI - KRNJALOŽA (Sl. novine 03/10)
 10. UPU SAN ANTONIO (Sl. novine br. 05/09)
  • GRAFIČKI DIO
 11. Prostorni plan Grada Vodnjana (Sl. novine br. 04/07)
  • GRAFIČKI DIO
 12. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA:
  • DPU Tomažina / Tomasina (Sl. novine Općine Vodnjan br. 1/00)
  • Izmjene i dopune DPU Tomažina / Tomasina (Sl. novine Općine Vodnjan br. 3/03)
  • DPU Foletti – Peroj (Sl. novine Općine Vodnjan br. 3/02)
  • DPU Dragonera (Sl. novine Općine Vodnjan br. 2/03)
  • DPU Porto Mariccio (Sl. novine Grada Vodnjana br. 4/03)
 13. PUP Barbariga – Mandriol, u dijelu izvan zahvata DPU-a Porto Mariccio (Sl. novine Općine Pula br. 4/88, 8/88, 9/91 i 3/92; stavljane van snage dijela PUP- za koji se donosi DPU Porto Mariccio objavljeno u Sl. novinama Grada Vodnjana br. 4/03)
 14. Detaljni plan uređenja “GOLF PORTO MARICCIO” (Sl. novine br. 3/06)
 15. Detaljni plan uređenja “GOLF MURAGE” (Sl. novine br. 3/06)
 16. Usklađenje Detaljnog plana uređenja Porto Mariccio s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Sl. novine br. 3/06)
 17. Usklađenje Detaljnog plana uređenja Dragonera s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Sl. novine br. 3/06)
Aktualnosti