Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Zahtjevi

Na ovoj stranici možete pronaći sve potrebne obrasce za kompletiranje Zahtjeva koje možete podnijeti gradskoj upravi. 

Popunjene obrasce s pripadajućom dokumentacijom, možete dostaviti osobno u Pisarnicu Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2/II, 52 215 Vodnjan u uredovno vrijeme, poštom na navedenu adresu ili putem e-maila (skeniran zahtjev vlastoručno potpisan, sa pripadajućim prilozima i potvrdom o uplati upravne pristojbe) na pisarnica@vodnjan.hr

PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI

Zakon o upravnim pristojbama (NN, broj 115/16) propisuje da se pristojbe plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe, a iznimno se pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu platiti u državnim biljezima.

Uplata upravne pristojbe može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na sljedeći IBAN Grada Vodnjana-Dignano HR3223600001850200007, model HR68, a u pozivu na broj potrebno je naznačiti: 5711 - OIB (platitelja). 

U slučaju uplate iz inozemstva potrebno je unijeti i SWIFT CODE: ZABAHR2X

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, uz predani zahtjev, potrebno je dostaviti dokaz o uplati pristojbe, i to:

- presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno

- presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

Iznos upravnih pristojbi propisan je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (NN, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Z A H T J E V I 

Novost u obavljanju poslova izdavanja akata za gradnju je uspostava informacijskog sustava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja namijenjenog izdavanju jedinstvenog akta za građenje eDozvola.

Zahtjev možete predati OVDJE

Od 01.01.2021. godine predaja sljedećih zahtjeva isključivo putem sustava eDozvola: 
- izdavanje uvjerenja o statusu-namjeni zemljišta  (Opći akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja),
- izdavanje mišljenja, očitovanja, upita, izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etažiranje (Opći akti i mišljenja iz područja gradnje)

 

Popis javnopravnih tijela od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnog i/ili glavnog projekta, ovisno o vrsti namjeravanog zahvata u prostoru, odnosno građevine, možete preuzeti ovdje