Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Zahtjevi

Na ovoj stranici možete pronaći sve potrebne obrasce za kompletiranje Zahtjeva koje možete podnijeti gradskoj upravi. 

Popunjene obrasce s pripadajućom dokumentacijom, možete dostaviti osobno u Pisarnicu Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2/II, 52 215 Vodnjan u uredovno vrijeme ili poštom na navedenu adresu. 

Z A H T J E V I 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove

Novost u obavljanju poslova izdavanja akata za gradnju je uspostava informacijskog sustava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja namijenjenog izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola. Zahtjev možete predati OVDJE.

 

Popis javnopravnih tijela od kojih je potrbeno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnog i/ili glavnog projekta, ovisno o vrsti namjeravanog zahvata u prostoru, odnosno građevine, možete preuzeti ovdje

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte 

 

 

Aktualnosti