Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opću upravu obavljaju se poslovi iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi, zdravstva, radnih odnosa, poslovi pisarnice i drugi opći poslovi.

Rad Odjela obuhvaća poslove u svezi unapređenja obrazovanja i odgoja na području Grada, stipendiranja darovitih učenika i studenata, poslove u svezi unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada, poslove u svezi socijalne skrbi koji se osiguravaju kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, poslovi u svezi osiguravanja lokalnih potreba stanovništva na području kulture prvenstveno očuvanjem tradicija te poticanjem razvoja kulturnog stvaralaštva, poslove u svezi organizacije manifestacija od interesa za Grad te poticanje rada udruga na području Grada, poslove iz oblasti rada i radnih odnosa, poslove u svezi prijema i otpreme pošte, poslove u svezi vođenja arhivskih knjiga te druge dokumentacije o uredskom poslovanju, poslovi uređenja Internet stranice Grada, poslove ekonomata, održavanja čistoće upravne zgrade i drugih prostora od interesa za Grad.

Pročelnica
Nensi Giachin Marsetič nensi.giachin(at)vodnjan.hr tel. 052 535 953
fax. 052 511 326
Savjetnica I za društvene djelatnosti i opću upravu
Carmen Toffetti Štifanić carmen.toffetti(at)vodnjan.hr tel. 052 535 961
fax. 052 511 326
Viša stručna suradnica I za društvene djelatnosti i opću upravu
Nika Čadro  nika.cadro(at)vodnjan.hr tel. 052 535 969
fax. 052 511 326
Referent I za uredsko poslovanje
Barbara Ljevar pisarnica(at)vodnjan.hr tel. 052 535 958
fax. 052 511 326
Spremačice
Ljubica Sošić i Bruna Sgagliardi
Aktualnosti