Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

U Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje gospodarskih aktivnosti poduzetništva, poljoprivrede i turizma te unapređenja uvjeta za njihov razvoj, poticanja svih gospodarskih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada, predlaganje i koordinaciju izrade elaborata, razvojnih programa i strategije gospodarskog razvoja Grada, privlačenje i pomoć u realizaciji investicija na području Grada, praćenje rada tvrtki iz djelatnosti gospodarstva čiji je osnivač ili suvlasnik Grad, praćenje razvoja poduzetničkih zona, zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada, praćenje međunarodnih natječaja i provođenje projekata financiranih od Europske Unije, predlaganje i implementaciju programa međunarodne suradnje.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju osiguravanje pomoći poduzetnicima i investitorima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad, promidžbu obrtništva i poduzetništva te poslovnog okruženja Grada s ciljem privlačenja novih investicija na području Grada, osnivanje poduzetničkih inkubatora, poslove u svezi s gospodarenjem poslovnim prostorima i poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, planiranje održivog razvoja gospodarstva Grada a posebice poljoprivrede i turizma, poslove u svezi izdavanja koncesija na području Grada te izrade posebnih analiza iz tog područja, usklađivanje aktivnosti gospodarstva i ostalih djelatnosti Grada.

U realizaciji projekata i potpora Europske Unije, u sklopu korištenja predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova Europske Unije, provodi sveobuhvatnu koordinaciju aktivnosti i implementaciju programa pojedinačnih projekata, organizira stručne skupove, educira poduzetnike u svezi pripreme projekata za pretpristupne i strukturne fondove tehničke i konzultativne naravi, surađuje na izradi studija utjecaja na okoliš i prostornih planova iz djelokruga svojih poslova.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Vodnjana - Dignano predlaže programe i aktivnosti za unapređenje turističke ponude, reguliranje radnog vremena ugostiteljskih i trgovačkih objekata, zaštitu potrošača, predlaganje i provođenje programa regionalne, međuregionalne i međunarodne suradnje.

Pročelnica
Moira Drandić Pauro moira.drandic(at)vodnjan.hr tel. 052 512 457
fax. 052 511 326
Viša stručna suradnica III za gospodarstvo i EU projekte
Emili Janko emili.janko(at)vodnjan.hr tel. 052 512 453
fax. 052 511 326
Stručni suradnik I za gospodarstvo i EU projekte
Andrea Manzin  andrea.manzin(at)vodnjan.hr tel. 052 512 453
fax. 052 511 326
Referentica I za gospodarstvo
Sanja Rojnić Giachin sanja.rojnic(at)vodnjan.hr tel. 052 512 453 
fax. 052 511 326