Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika obavljaju se pravni, protokolarni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela, poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama te zaštiti osobnih podataka, poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja vijeća nacionalnih manjina, poslovi lokalne i mjesne samouprave te poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima.

Rad obuhvaća stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organizacije sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, organizaciju poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, poslove koji su u funkciji lokalne i mjesne samouprave (mjesni odbori), poslove koji su u funkciji i ostvarivanju suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima, poslove u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina, poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove u svezi obrade, zaštite i čuvanja tajnosti osobnih podataka, poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad upravnih tijela Grada te predlaganja mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, poslove u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima.

Pročelnik
Filip Macan filip.macan(at)vodnjan.hr tel. 052 535 952
fax. 052 511 326

Savjetnik I za protokol i suradnju sa pravnim osobama i tijelima javne vlasti

Moris Ivančić                         moris.ivancic(at)vodnjan.hr                 tel. 052 512 456
   

Referent I za administrativne poslove

Vlatka Čadro Milošević vlatka.cadro.milosevic(at)vodnjan.hr Tel. 052 511 522