Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Upravni odjel za proračun i financije

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi koji se odnose na razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu, izradu i izvršenje proračuna, izradu i realizaciju financijskih planova Upravnih tijela, vođenje knjigovodstvenih evidencija, platni promet i financijsku operativu.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju planiranje, izradu i praćenje realizacije proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, izradu polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada, blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada, izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada, vođenje evidencije ulaznih računa, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.

Pročelnica
Kristina Buršić kristina.bursic(at)vodnjan.hr tel. 052 535 962
fax. 052 511 326
Savjetnik I za proračun
Roberto Jakovljević roberto.jakovljevic(at)vodnjan.hr tel. 052 535 951
fax. 052 511 326
Savjetnica I za računovodstvo
Svjetlana Štokovac svjetlana.stokovac(at)vodnjan.hr tel. 052 535 954
fax. 052 511 326
Viši referent za računovodstvo 
Danijela Moscarda danijela.moscarda(at)vodnjan.hr tel. 052 512 422
fax. 052 511 326

 

 

 

 

Aktualnosti