Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan-Dignano

Zaštita i očuvanje kulturne baštine je sustavan i trajan posao koji zahtjeva ne samo ulaganje znatnih sredstava već isto tako angažman brojnih stručnjaka, te nadasve vrijeme u kojem je potrebno koordinirati brojne resurse s kadrovskim i financijskim mogućnostima što zahtjeva planski pristup ovoj djelatnosti.

Iako se planiranje zaštite i očuvanja ne propisuje kao obveza, uspješnost zaštite sagledavana kratkoročno, a osobito dugoročno postaje nužnost svake racionalne i učinkovite zaštite, osobito kada su u pitanju nepokretna kulturna dobra, dakle građevine, kompleksi građevina ili pak naselja ili njegovi dijelovi, kao što je graditeljska baština na području Grada Vodnjana - Dignano.

Suvremeni pristup zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zahtijeva izradu Plana upravljanja.

Planom upravljanja će se:

  • osigurati kao polazište ocjena postojećeg stanja kulturne baštine; 
  • utvrditi potreba daljnjih ispitivanja i istraživanja;
  • usuglasiti pristup očuvanju kulturnim dobrima;
  • osigurati učinkovito dugoročno upravljanje kroz izradu strateških akcijskih planova;
  • uspostaviti sustav nadzora nad stanjem kulturnih dobara;
  • utvrditi uloge vlasnika i korisnika u očuvanju kulturnog dobra; te
  • postaviti okvire za eventualne prijave na izvore sredstava potpore i/ili izradu projekata razvoja.

Donošenjem ovog Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.