Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Strategija razvoja Grada Vodnjan-Dignano 2015.-2020.

Dragi sugrađani,

Strategija razvoja Grada Vodnjana-Dignano za razdoblje od 2015. do 2020. godine predstavlja najvažniji strateški razvojni dokument čiji je glavni cilj pronaći i uspostaviti optimalan model razvoja svih sastavnica društveno-gospodarskog razvoja našeg grada. Tijekom izrade Strategije vodili smo se načelima transparentosti, konsenzusa, jednakosti i partnerstva pa smo u proces izrade ovog važnog dokumenta uključili brojne institucionalne, društvene i gospodarske sudionike, kako bi zajednički utvrdili naše razvojne potrebe, ograničenja, potencijale i pravce budućeg razvoja. Tako je definirana vizija razvoja koja se prvenstveno temelji na održivom korištenju bogate kulturne i prirodne baštine, jačanju poljoprivrede i turizma, te privlačenju novih investicija.

Nakon dugogodišnje gospodarske recesije koja je obilježila proteklo razdoblje, a rezultirala je padom gospodarskih aktivnosti, povećanjem nezaposlenosti, usporavanjem razvoja komunalne i društvene infrastrukture, te brojnim drugim problemima s kojima se svakodnevno suočavamo, čekaju nas brojni izazovi. S ciljem rješavanja navedenih problema, postizanja više razine kvalitete života, stvaranju konkurentnog gospodarskog okruženja koje će pomoći u otvaranju novih radnih mjesta, vodit ćemo se postavljenim razvojnim ciljevima koji kroz pripadajuće mjere sadrže konkretne odgovore i rješenja.

Ulaskom u Europsku uniju dobili smo jedinstvenu priliku, iskoristiti sve prednosti koje nudi zajednička kohezijska politika. Uspješnost u korištenju instrumenata kohezijske politike ovisi o jasnoći i usklađenosti postavljene vizije razvoja, kvaliteti pripreme razvojnih projekata i zajedničkoj suradnji institucija Grada, poduzetnika, obrtnika, udruga civilnog društva i građana. Provedbom planiranih projekata Vodnjan-Dignano će poboljšati svoju prepoznatljivost kao centar maslinarstva, destinacija klasičnog turizma (sunce i more), te ruralnog, kulturnog i sakralnog turizma, poželjno mjesto za investicije koje se temelje na novim tehnologijama i inovacijama.

U izradi Strategije sudjelovalo je niz osoba iz javnog, privatnog i civilnog sektora pa im se ovim putem zahvaljujem na uloženom trudu i doprinosu, čime su pomogli da dobijemo ovaj  kvalitetan strateški razvojni dokument.

Vodnjan-Dignano, Prosinac, 2015.

Klaudio Vitasović

Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano

Aktualnosti