Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Radno vrijeme sa strankama

PISARNICA – UFFICIO PROTOCOLLO

tel. 052 535 958

e-mail: pisarnica@vodnjan.hr

PONEDJELJAK / LUNEDÌ       8:00-12:00 h

UTORAK / MARTEDÌ               15:00-17:00 h

SRIJEDA / MERCOLEDÌ          8:00-12:00 h

ČETVRTAK / GIOVEDÌ             8:00-12:00 h

PETAK / VENERDÌ                   8:00-12:00 h

 

OSTALE SLUŽBE – ALTRI SERVIZI

tel. 052 511 522   centrala/centralino

e-mail: info@vodnjan.hr

UTORAK / MARTEDÌ              15:00-17:00 h* 

SRIJEDA / MERCOLEDÌ         10:00-12:00 h*  

PETAK / VENERDÌ                  10:00-12:00 h* 

*uz prethodnu najavu/ previo appuntamento                       

Telefonski pozivi se primaju svaki radni dan od 8:00 - 12:00 sati.

Le chiamate telefoniche si ricevono ogni giorno lavorativo dalle ore 8 alle 12.

Aktualnosti