Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela raspravljaju i daju mišljenje o prijedlozima i poticajima za donošenje akata iz dijelokruga Gradskog vijeća, predlažu donošenje akata iz dijekruga Gradskog vijeća, te raspravljaju i daju mišljenje o drugim pitanjima iz dijelokruga Gradskog vijeća.
Radna tijela prate, u okviru svog dijelokruga, rad Gradonačelnika i drugih tijela koji su odgovorni za svoj rad Gradskom vijeću.
Radna tijela raspravljaju o izvješćima tijela i ustanova, koja ona, temeljem obveze utvrđene zakonom i drugim općim aktima, podnose Gradskom vijeću.
Radna tijela raspravljaju i daju mišljenje, iz svog dijelokruga o prigovorima i pritužbama, te prijedlozima koje građani podnose Gradskom vijeću, shodno važećim zakonskim propisima.
Radna tijela donose zaključke, preporuke i rješenja. Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima izvijestiti Gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće Grada Vodnjana osniva stalna radna tijela i to:

1. Mandatno – verifikaciona komisija
2. Komisija za izbor i imenovanja
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost
4. Odbor za plan, financije i upravljanje imovinom
5. Odbor za gospodarstveni program
6. Odbor za društveni program
7. Odbor za prostorno uređenje i komunalni program
8. Odbor za socijalni program
9. Odbor za nagrade, počasti i priznanja

Gradsko vijeće prema potrebi osniva i druga radna tijela.

1. Mandatno-verifikaciona komisija
- Barbara Buršić Križanac, predsjednica
- Pietro Demori, član
- Željka Mitrović, članica

2. Komisija za izbor i imenovanja
- Cristina Demarin, predsjednica
- Petar Mirković, član
- Gianfranco Vitassovich, član 

3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativu djelatnost
- Nevija Štokovac, predsjednica
- Dževad Omerčić, član
- Lucija Debeljuh, članica

4. Odbor za plan, financije i upravljanje imovinom
- Igor Orlić, predsjednik
- Silvija Faris, članica
- Daniele Manzin, član 

5. Odbor za gospodarstveni program
- Ester Geissa Đurić, predsjednica
- Manuel Rojnić, član
- Matteo Moscarda, član
- Romeo Cetina, član
- Damir Iskrić, član 

6. Odbor za društveni program
- Cristina Demarin, predsjednica
- Miodrag Popović, član 
- Barbara Buršić-Križanac, članica
- Davor Pinzan, član
- Evelina BIasiol-Brkljačić, članica 

7. Odbor za prostorno uređenje i komunalni program
- Stanislav Rojnić, predsjednik
- Nevija Štokovac, članica
- Pietro Demori, član
- Davor Pinzan, član
- Daniele Manzin, član

8. Odbor za socijalni program
- Slobodan Draković, predsjednik
- Mirella Marini, članica
- Tea Cvek, članica
- Robi Simonelli, član
- Sandra Franjul, članica 

9. Odbor za nagrade, počasti i priznanja
- Corrado Ghiraldo, predsjednik
- Slobodan Draković, član
- Gianfranco Vitassovich, član 

Aktualnosti