Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Plan javne nabave 2018.

Plan nabave Grada Vodnjan-Dignano za 2018. godinu objavljen je se u EOJN u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti upisivanjem naziva naručitelja (GRAD VODNJAN-DIGNANO) i odabirom odgovarajuće  godine Plana (2018.), te “Kreirati izvješće” – https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Aktualnosti