Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Postupci javne nabave

 

04.05.2021. Javna nabava: Izgradnja prometnice Industrijska zona – Galižana

Evidencijski broj nabave: 11/21 E-MV

 

Javna nabava:  MMC TORCIO – radovi

Evidencijski broj nabave: 3/21 E-MV

23.02.2021. 

MMC TORCIO - glavni projekt

MMC TORCIO - izvedbeni projekt 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta
Evidencijski broj nabave: 20/21 E-MV

11.02.2021. 

02.02.2021. Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave

10.06.2019. 5 ODLUKA O PONISTENJU_PROJEKT S.U.T.R.A..pdf

28.05.2019. 20 PROJEKT S.U.T.R.A. - INTELEKTUALNE USLUGE - POZIV DOSTAVA PONUDE.docx

29.04.2019. 65-13 OS GALIZANA izvjesce o prethodnom savjetovanju.docx

12.04.2019. 25 JAVNA RASVJETA SAN ANTONIO poziv na nadmetanje - 12.04.2017..docx

12.04.2019. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 65/19 E-MV
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi Pula, p.o. Galižana 

 

 

Aktualnosti