Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16):
Grad Vodnjan-Dignano kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektima:
- OPG KLAUDIO VITASOVIĆ, Vodnjan, Istarska 85 B, OIB 38943799882
- M.S.J. d.o.o. Medulin, Biškupije 40 C, OIB 96311308620