Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Evidencija imovine Grada Vodnjana

Evidencija je popis nekretnina u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano.

Podaci iz Evidencije ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.

Evidenciju uspostavlja i vodi Grad Vodnjan - Dignano.

Evidencija se sastoji od:

  • popisa nekretnina,
  • popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Popis nekretnina sastoji se od popisa:

  • poljoprivrednog zemljišta,
  • šuma i šumskog zemljišta,
  • stambenih objekata,
  • nerazvrstanih cesta,
  • drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.

Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:

  • dionica, i
  • poslovnih udjela.

http://www.imovina.hr/Home/Index/8c811868-9b44-49f2-8797-8102092e8a8a

Aktualnosti