Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o komunalnom redu

 

 

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Vodnjan-Dignano. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada osim ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Ovom se Odlukom propisuju slijedeće odredbe: uređenje naselja, red pri gradnji, prekopavanju, iskrcaju i ukrcaju robe i materijala, korištenje javnih površina, uklanjanje odbačenog otpada, držanje životinja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i vozila, nadzor nad građenjem, uklanjanje snijega i leda, mjere za provođenje komunalnog reda, prekršajne odredbe, prijelazne i završne odredbe.