Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Odluka o komunalnom redu

 

 

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Vodnjan-Dignano. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada osim ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Ovom se Odlukom propisuju slijedeće odredbe: uređenje naselja, red pri gradnji, prekopavanju, iskrcaju i ukrcaju robe i materijala, korištenje javnih površina, uklanjanje odbačenog otpada, držanje životinja, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i vozila, nadzor nad građenjem, uklanjanje snijega i leda, mjere za provođenje komunalnog reda, prekršajne odredbe, prijelazne i završne odredbe.