Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Dom mladih Vodnjan

Prostor Doma mladih koristi se za brojne kulturno-umjetničke programe; djelovanje brojnih lokalnih udruga, koje u istome provode svoje programe i aktivnosti, od rekreacije, mažoretkinja, plesnih skupina, lokalnih kulturno umjetničkih društava, šahovskih turnira, okupljanja i druženja pripadnika nacionalnih manjina, itd.

Dom se također koristi za izvođenje kazališnih predstava, koncerata, dječjih festivala, maškara te raznih nastupa.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju koja je nastala kao posljedica pandemije korona virusa COVID-19, trenutno su na snazi "Sigurnosno zaštitne mjere i protokol postupanja tijekom epidemije COVID-19 u Domu mladih Vodnjan".