Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

3,2,1...PJEVAJ! 3. Festival mladih pjevačkih talenata

 

Ove godine po treći put u Vodnjanu će se održati Festival mladih pjevačkih talenata „3,2,1… PJEVAJ !“ u organizaciji Grada Vodnjana-Dignano i Pučkog otvorenog učilišta - Universita' popolare aperta „Vodnjan-Dignano“. 

Prijave su otvorene za sve učenike/ce bilo koje osnovne i srednje škole (svi razredi) na području Istarske županije, ali i šire, a mogu se poslati na e-mail 321pjevaj.canta@gmail.com od 13. do 31. listopada 2017. godine. Za svako prijavljeno dijete nužno je dobiti pisanu suglasnost za sudjelovanje od strane roditelja. 

Audicija će se održati u Domu mladih Vodnjan na adresi Istarska 1 dana 04.11.2017. (subota) s početkom u 10:00 sati za sve osnovnoškolce te u 13:00 sati za srednjoškolce.
Stručni žiri ocjenjivati će izvedbe prijavljenih kandidata na temelju vokalne izvedbe, intonacije te scenskog nastupa i dojma.

Na audiciju je potrebno donijeti suglasnost vlastoručno potpisanu od strane roditelja te matricu pjesme na CD-u i USB-u.
Molimo sve prijavljene da se potrude pronaći kvalitetnu matricu kako ista ne bi narušila kvalitetu njihove izvedbe.

Na istoj lokaciji 17.11.2017. godine (petak) u 20:00 sati održati će se finalna večer u kojoj je predviđen prigodan zabavni program uz dodjelu atraktivnih nagrada najboljim mladim pjevačkim talentima!

Za realizaciju festivala formiran je Koordinacijski odbor, a stručne i administrativne poslove vezane za provedbu samog festivala vršiti će Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Vodnjana-Dignano (kontakt Nika Čadro, tel.: 052/535-961, 321pjevaj.canta@gmail.com).

Sve objave vezano za festival možete pratiti putem facebook stranice https://www.facebook.com/events/135935427051753/?active_tab=about