Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Nastup Mie Negovetić na festivalu 3,2,1...PJEVAJ!

Festival mladih pjevačkih talenata „3,2,1… PJEVAJ !“ („3,2,1… CANTA!“ Festival di canto per giovani promesse) u organizaciji Grada Vodnjana-Dignano i Pučkog otvorenog učilišta - Universita' popolare aperta „Vodnjan-Dignano“, ove godine slavi svoj 5.-ti rođendan! 

Prijave su otvorene za sve učenike/ce bilo koje osnovne i srednje škole (svi razredi) na području Istarske županije, ali i šire, a šalju se putem e-maila na  321pjevaj.canta@gmail.com od 01. do 31. listopada 2019. godine. 

Za svako prijavljeno dijete nužno je dobiti pisanu suglasnost za sudjelovanje od strane roditelja. 

Audicija će se održati u Domu mladih Vodnjan na adresi Istarska 1 dana 23.11.2019. (subota) s početkom u 10:00 sati za sve osnovnoškolce te u 12:00 sati za srednjoškolce. Stručni žiri ocjenjivati će izvedbe prijavljenih kandidata na temelju vokalne izvedbe, intonacije te scenskog nastupa i dojma. Na audiciju je potrebno donijeti suglasnost vlastoručno potpisanu od strane roditelja te matricu pjesme na USB-u. Molimo sve prijavljene da se potrude pronaći kvalitetnu matricu kako ista ne bi narušila kvalitetu njihove izvedbe.

Na istoj lokaciji 13.12.2019. godine (petak) u 19:00 sati održati će se finalna večer u kojoj je predviđen prigodan zabavni program uz dodjelu atraktivnih nagrada najboljim mladim pjevačkim talentima!

Za realizaciju festivala formiran je Koordinacijski odbor, a stručne i administrativne poslove vezane za provedbu samog festivala vršiti će Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Vodnjana-Dignano (kontakt Nika Čadro, tel.: 052/535-969, 321pjevaj.canta@gmail.com ). 

 

Aktualnosti