Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

4. Festival mladih pjevačkih talenata 3,2,1...PJEVAJ!

Ove godine po četvrti put u Vodnjanu će se održati Festival mladih pjevačkih talenata „3,2,1… PJEVAJ !“ u organizaciji Grada Vodnjana-Dignano i Pučkog otvorenog učilišta - Universita' popolare aperta „Vodnjan-Dignano“. 

Prijave su otvorene za sve učenike/ce bilo koje osnovne i srednje škole (svi razredi), a dostavljaju se putem e-maila na 321pjevaj.canta@gmail.com od 08. do 31. listopada 2018. godine.

Za svako prijavljeno dijete nužno je dobiti vlastoručno potpisanu suglasnost za sudjelovanje od strane roditelja.

Audicija će se održati u Domu mladih Vodnjan na adresi Istarska 1 (pored Pizza & BBQ Buffalo Vodnjan) dana 03.11.2018. (subota) s početkom u 10:00 sati za sve osnovnoškolce te u 12:00 sati za srednjoškolce. Stručni žiri ocjenjivati će izvedbe prijavljenih kandidata na temelju vokalne izvedbe, intonacije te scenskog nastupa i dojma. Na audiciju je potrebno donijeti suglasnost vlastoručno potpisanu od strane roditelja te matricu pjesme na CD-u ili USB-u. Molimo sve prijavljene da se potrude pronaći kvalitetnu matricu kako ista ne bi narušila kvalitetu njihove izvedbe.

Na istoj lokaciji 16.11.2018. godine (petak) u 19:00 sati održati će se finalna večer u kojoj je predviđen prigodan zabavni program uz dodjelu atraktivnih nagrada najboljim mladim pjevačkim talentima!

Za dodatna pitanja i informacije možete kontaktirati Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Vodnjana-Dignano (Nika Čadro, tel.: 052/535-961, 321pjevaj.canta@gmail.com).

Plakat za festival 3,2,1...PJEVAJ!