Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

52. Bumbarska fešta u Vodnjanu 10.08.2019.

Plakat Bumbarska fešta 2019.

PROGRAM 52. BUMBARSKE FEŠTE

TRADICIONALNI SPORTSKI TURNIRI / TORNEI SPORTIVI TRADIZIONALI

9,00: TURNIR U BOĆANJU
TORNEO DI BOCCE 
Sportski centar Vodnjan / Centro sportivo di Dignano 

9,00: PLJOČKARSKI TURNIR
GIOCO DELLE MAIELE
Sajam / Mercato del bestiame

18,00: NOGOMETNI TURNIR VETERANA 
TORNEO DI CALCIO VETERANI 
Nogometno igralište Vodnjan / Campo di calcio Dignano

12:00: 13. Izložba hrvatskog hladnokrvnjaka (Konjogojska udruga ISTRA, Vodnjan-Dignano) / XIII Mostra di cavalli a sangue freddo 
Sajam / Mercato del bestiame

17,30: CIRKULTURA - cirkuske radionice za djecu i mlade / laboratori di arti circensi per bambini e giovani 
Gradski park / Parco cittadino

18,00: SAJAM KREATIVNOSTI / FIERA DELLA CREATIVITÀ
Ulica / via Forno Grande

18,30: NASTUP MAŽORETKINJA / ESIBIZIONE DELLE MAJORETTE
Narodni trg / Piazza del Popolo

19,00: TRKA NA TOVARIMA / CORSA DEGLI ASINI 
start i cilj: Narodni trg (utrka se odvija kroz Trgovačku ulicu) / partenza e arrivo: Piazza del Popolo (la corsa si svolge in via Merceria)

20,00: PARADA ALEGORIJSKIH KOLA / SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI
Trgovačka ulica – Narodni trg – Župni trg / Via Merceria – Piazza del Popolo – Piazza del Duomo

21,00: Cirkuska predstava / Spettacolo circense 
"KESTEN I PAPAJA CIRCUS SHOW"
 
Gradski park / Parco cittadino

21,00: ZABAVNI PROGRAM  / PROGRAMMA D'INTRATTENIMENTO 
Narodni trg / Piazza del Popolo: 
NIGHT EXPRESS
JELENA ROZGA 
Župni trg / Piazza del Duomo: DUO INSIEME
Gradska tržnica (Trg slobode) / Mercato ortofrutticolo (Piazza Libertà): DUO BEVANDA
Forno Grande: DUO SLAVA I JOSIP
Gradski park: DJ program (Karamatich, Dj Sisma & …)