Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Izložba jaslica-Mostra dei presepi "Božićni san-Sogno di Natale"

 

 

Grad Vodnjan-Dignano i Zajednica Talijana A. Capolicchio Galižana u suradnji sa tršćanskom udrugom  „Amici del Presepio“ organiziraju drugo izdanje izložbe jaslica „Božićni san / Sogno di Natale“.

Udruga „Amici del Presepio“ okuplja ljubitelje jaslica. Osnovana je u Trstu, sa sjedištem u prostorijama napuštene škole Damiano Chiesa, a broji preko 70 članova. Svojim brojnim aktivnostima nastoji očuvati tradiciju jaslica i čim više promovirati izložbe, natječaje, publikacije, konferencije i druge inicijative koje se odnose na jaslice.

Za ovu prigodu biti će izloženo oko 20-ak jaslica, među kojima će se naći i one lokalnih autora.

Otvorenje izložbe predviđeno je za ovu subotu 15.12.2018. s početkom u 17 sati, u crkvi Sv. Justa u Galižani. Tijekom večeri božićne pjesme izvoditi će: dječji zbor crkve Sv. Roka iz Galižane, mješoviti zbor Zajednice Talijana Galižana i vokalna mješovita grupa “Nešpula“ iz Pule.

Izložba će biti otvorena od 15.12.2018. do 06.01.2019. u crkvi Sv. Justa u Galižani prema sljedećoj satnici:
Pon.-Pet.:
10:00-12:00 i 16:00-18:00
Sub.-Ned. i praznici:
10:00-13:00 i 15:00-18:00

 

 

La Città di Dignano e la Comunità degli Italiani di Gallesano in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepio organizzano la seconda edizione della mostra dei presepi „Božični san / Sogno di Natale“.

L’Associazione Triestina Amici del Presepio  riunisce appassionati e cultori del Presepio, è costituita a Trieste e conta oltre settanta iscritti, ha sede  nei locali della dismessa scuola Damiano Chiesa. Nella sua ricca attività cerca di mantenere la tradizione del presepio e di promuovere quanto più  mostre, concorsi, pubblicazioni, conferenze ed altre iniziative inerenti il Presepio.

Per l'occasione verrà esposta una ventina di presepi, alcuni dei quali anche di autori locali.

L'apertura della Mostra si terrà sabato 15/12/2018 con inizio alle ore 17.00 nella chiesa di San Giusto a Gallesano. Durante la serata dell'apertura  si esibiranno con delle canzoni natalizie: il coro di voci bianche della Chiesa di San Rocco di Gallesano, il coro misto della CI di Gallesano e il gruppo vocale misto „Nešpula“ di Pola.

La mostra sarà aperta dal 15/12 al 06/01/2019 nella Chiesa di San Giusto a Gallesano, in base al seguente orario:
lun-ven 10:00-12:00, 16:00-18:00
sab-dom e giorni festivi 10:00-13:00, 15:00-18:00

 

Plakat izložbe jaslica u Galižani