Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Jašite humanitarno za potrebite na području Vodnjana

Konjički klub Gallicianum osnovan je 14. travnja 2014. godine u Galižani s ciljem okupljanja jahača, vlasnika i ljubitelja konja radi druženja i promicanja konjičkog sporta. 

Klub djeluje kao samostalna, dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija koja ima svojstvo pravne osobe. Udruga organizira kampove za djecu i mlade s ciljem promocije zdravog načina života u skladu s prirodom, edukaciju i socijalizaciju mlađih osoba predškolskog i školskog uzrasta u suradnji sa školama, vrtićima i fakultetima. Važan cilj udruge je širenje i razvoj volonterstva kao osnove rada neprofitnih organizacija. Konjički klub sudjeluje i organizira natjecanja, sportske i druge manifestacije te škole jahanja u okvirima osnovne djelatnosti kluba.

Konjički klub Gallicianum pod pokroviteljstvom Grada Vodnjana-Dignano organizira manifestaciju humanitarnog karaktera putem koje će prikupljati hranu i higijenske potrepštine za potrebite s prebivalištem na području Grada Vodnjana.

Manifestaciju planira održati 3.12.2016. (ili 10.12.2016. u slučaju da za planirani prvi termin vremenske prilike ne budu povoljne).

U sklopu manifestacije, konjički klub Gallicianum provoditi će slijedeće aktivnosti:

Besplatno jahanje za sve posjetitelje (započinje svaki puni sat) 
9:00 – 15:30 Nagradna lutrija 
11:30 Dolazak Sv.Nikole na konju te djeljenje simboličnih poklona prisutnoj djeci
13:00 Besplatna vožnja traktorom za svu djecu 
15:00 Puštanje balona na helij 
16:00 Izvlačenje dobitnika nagradne lutrije

Svrha manifestacije je humanitarna: posjetitelji će pridonjeti akciji donacijom hrane i higijenskih potrepština, te napominjemo da će se novac koji će se prikupiti od prodaje nagradne lutrije i od prodaje balona na helij utrošiti za kupovinu gore navedenih proizvoda (hrana i higijena). 

 

Aktualnosti