Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Obilježen Svjetski dan recikliranja

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana recikliranja organizirao se posjet djece vrtićke i osnovnoškolske dobi našem reciklažnom dvorištu. Tijekom posjeta djeca su vidjela cijeli proces dovoz otpada, vaganje i sortiranje po sastavu. Današnji posjet organiziran je sa ciljem razvijanja ekološki osviještenog djeteta, povećanje razine spoznaja i vještina za gospodarenje otpadom i podizanju svijesti o utjecaju otpada na okoliš. Poruka koja se ističe današnjim obilježavanjem Svjetskog dana recikliranja je:

RECIKLIRAJMO DANAS ZA BOLJU BUDUĆNOST!

Obilježavanje Svjetskog dana recikliranja pokrenula je 2018. godine Svjetska zaklada za recikliranje a za cilj ima educirati i osvijestiti sve građane svijeta kako bi se prepoznala i proslavila važnost recikliranja u očuvanju našeg okoliša i prirodnih resursa i tako osigurala budućnost našeg planeta.

Misija Svjetskog dana recikliranja je dvojaka:

1. Reći svjetskim čelnicima da je recikliranje jednostavno previše važno da ne bi bilo globalno pitanje i da je hitno potreban zajednički pristup recikliranju.

2. Zamoliti ljude diljem planeta da razmišljaju o resursima, a ne o otpadu, kada je riječ o robi oko nas – dok se to ne dogodi, jednostavno nećemo dodijeliti recikliranoj robi pravu vrijednost i prenamjenu koju zaslužuju. (više na www.globalrecyclingday.com/)

Recikliranjem se osigurava smanjenje količina otpada koje se neobrađeno odlažu na odlagališta, smanjuje se potreba za neobnovljivim izvorima energije, osigurava se očuvanje naših voda, tla i cijele prirode od onečišćenja. Recikliranje je postupak odvojeno sakupljanje odbačenog otpada te njihovo pretvaranje u nove proizvode slične ili iste namjene.

ZAŠTO TREBAMO RECIKLIRATI?

 • Recikliranjem pridonosimo očuvanju naših prirodnih resursa
 • Recikliranjem štedimo energiju i smanjujemo potrebu za energentima
 • Recikliranjem štitimo našu prirodu i okoliš
 • Recikliranjem smanjujemo količinu neobrađenog otpada na odlagalištima

ŠTO MOŽEMO UČINITI?

 • Odvajati otpad po sastavu i bacati ga u predviđene spremnika
 • Upotrebljavati proizvode s visokim udjelom recikliranog materijala
 • Upotrebljavajmo proizvode s minimalnim pakiranjem
 • Upotrebljavati platnene vrećice koje su dugotrajnije i ekološki prihvatljivije od plastičnih
 • Reciklirati i kompostirati biootpad

JESTE LI ZNALI DA:

 • prije nego se raspadne jedan list papira je moguće reciklirati 4 do 6 puta?
 • recikliranjem 14 plastičnih boca dobivamo materijal za izradu jedne skijaške jakne?
 • je staklo najekološkiji materijal te se može ponovno upotrijebiti u proizvodnji novih predmeta od stakla neograničeno puta?

Savjesnim građanima i dobrom organizacijom rada tijekom 2021. godine sa područja Grada Vodnjana-Dignano odvojeno se sakupilo preko 700 tona otpada i poslano na postupak recikliranje. Međutim, postotak odvojeno sakupljenog otpada još uvijek nije zadovoljavajući. Ovim putem pozivaju se svi savjesni građani da što više odvajaju otpad na svom kućnom pragu ili putem reciklažnog dvorišta u kojem mogu besplatno predati preko 40 vrsta otpada.

Aktualnosti