Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

 

Predsjednik: Damir Iskrić

Zamjenik: Edin Muslić

 

Članovi Vijeća: 

 1. Esad Begović
 2. Fahrija Gibić
 3. Damir Iskrić
 4. Isabela Muflizović
 5. Samir Smajlović
 6. Samir Bradarić
 7. Sabia Iskrić
 8. Edim Muslić
 9. Denis Čaušević
 10. Edis Čaušević
 11. Ensar Gibić
 12. Senaid Muflizović

Vijeće je konstituirano dana 19.06.2019.

Aktualnosti