Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Konačna lista za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu kažuna za 2015. godinu

Zaključkom gradonačelnika KLASA:022-05/15-01/28, URBROJ:2168-04-01/01-15-01 od 07. svibnja 2015. godine, utvrđena je konačna lista za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu kažuna na području Grada Vodnjana-Dignano za 2015. godinu.


Lista podnositelja kojima se odobravaju bespovratna sredstva te visina iznosa dostupna je u prilogu.


GRAD VODNJAN-DIGNANO

 

Aktualnosti