Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme: viši/a stručni/a suradnik/ca I za nekretnine

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta Grada Vodnjana – Dignano (˝Službene novine Grada Vodnjana - Dignano˝ broj 02/09, 02/10 i 02/13), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana – Dignano,03. srpnja 2015. godine, objavio je 

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto :

Viši/a stručni/a suradnik/ca I za nekretnine – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. 


Kompletan tekst Oglasa koji je dostupan u prilogu objavljen je dana 03. srpnja 2015. godine na web stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, te na oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano.

 

Aktualnosti