Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

CONTRADA d.o.o. - Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

                                                                     OGLAS

                     za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto:

1.  Pomoćni radnik na održavanju čistoće javnih površina, objekata i opreme (m/ž)

 

    Broj izvršitelja: 1

   

Uvjeti:

- niža stručna sprema ili osnovna škola;

- poznavanje rada na uređajima i s opremom za održavanje zelenih površina, parkova, nasada i urbane infrastrukture

- aktivno poznavanje talijanskog jezika,

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse kojima radi

- položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila

 

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:

- zamolbu s kratkim životopisom

- svjedodžbu osnovne škole

- domovnicu

- uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.

Dokumentaciju dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima oglasa biti će pozvani na razgovor.

O rezultatima odabira kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Odabran kandidat u obvezi je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu

Contrada d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog Oglasa bez posebnog obrazloženja u bilo kojem trenutku.

 

Vodnjan-Dignano, 06. 06. 2020.

        

                                                                                                                   Direktor

                                                                                                        Moscarda Guglielmo