Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

CONTRADA d.o.o.: OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme - radno mjesto POMETAČ

Na temelju članka 4. i članka 10. Pravilnika o radu, CONTRADA d.o.o. iz Vodnjana-Dignano, objavljuje,

OGLAS

                     za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca

za slijedeće radno mjesto:

1.  .  Pometač (m/ž)

Broj izvršitelja: 1

Mjesto rada: područje Grada Vodnjana-Dignano

Kvalifikacija: osnovna škola

Kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave:

  • zamolbu s kratkim životopisom
  • svjedodžbu o završenom školovanju
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjesnog nadležnog suda.

Sve gore navedene isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana javne objave.

Gore navedenu dokumentaciju dostaviti u roku za prijavu osobno ili preporučeno poštom na adresu: Contrada d.o.o., 52215 Vodnjan, Trg slobode 2, s naznakom “ZA OGLAS”.

Prije izbora kandidati će biti pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana.

Izabrani kandidati moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora radu.

 

Vodnjan-Dignano, 05. 05. 2021.

         Direktor

       Moscarda Guglielmo

Aktualnosti