Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj - uklanjanje krovnih pokrova koji sadrže azbest

Natječaj je otvoren od 12. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 90.000,00 kuna, a osigurat će se kroz sredstva Proračuna Grada Vodnjan - Dignano za 2017. godinu.

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 100,00 kn/m2 uklonjenog krovnog pokrova, odnosno do najvećeg iznosa od 10.000,00 kuna po obiteljskoj kući i do 20.000,00 kuna po više stambenoj zgradi i objektu u kojem ima sjedište pravna osoba.

Zadnji rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza  2017. godine.

Kompletan tekst Natječaja sa prilozima u nastavku. 

 

Aktualnosti