Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

 

GRAD VODNJAN-DIGNANO - CITTA' DI VODNJAN-DIGNANO

GRADONAČELNIK – SINDACO

O B A V I J E S T

o raspisanom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano, Klasa: 372-01/19-01/20, Ur.br.: 2168-04-01-19-1 od dana 12. studenog 2019. godine, raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, (tekst Javnog natječaja u prilogu).

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora provest će se usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama  Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2/I kat, dana 25. studenog 2019. godine, sa početkom u 10,00 sati.

Tekst natječaja s popisom dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti na javnom nadmetanju nalazi se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, Vodnjan i na internet stranici www.vodnjan.hr.

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 21. studenog 2019. godine od 09,00 – 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

Sve obavijesti glede poslovnog prostora izloženog na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjana-Dignano  u Vodnjanu, Trgovačka 2/II kat ili na telefon broj 512-453, 512-457.        

                                               GRADONAČELNIK GRADA VODNJAN - DIGNANO